Δορυφορικός χάρτης: Αριστερά το Καρπερό, δεξιά η Δήμητρα, επάνω ο Αλιάκμονας

Προτεινόμενη ανάλυση: 1024 Χ 768

  • Κριτική εφημερίδας «Καθημερινή» για το περιοδικό του σχολείου μας!